חזרה לזוכי המלגה

זוכה המלגה לשנת 2009ארז איוב, סטודנט לימודי הסמכה

חבר השופטים: פרופ' משה איזנברגר, פרופ' ארנון בנטור, פרופ' אבישי פולוס

 

נימוקי הוועדה: "...ארז הציג בפתרון לתרגיל לתכן ראשוני – של מבנה רב-קומות – הבנה מעמיקה של התופעות הפיזיקליות אותן יש להביא בחשבון. הוא הקדיש מחשבה לדרך לריסון השקיעות כפי שנדרש בתרגיל, והצליח לתרגם את הידע הקודם, שרכש במקצועות הלימוד השונים, לפתרון יצירתי מקורי.

בשלב הראשון [ארז] ניסה להוסיף ריתום חלקי בקצות הזיזים, באמצעות חיבור הזיזים בין הקומות באמצעות עמוד, כך מתקבלת פעולת מסגרת חלקית בין הזיזים השונים בקומות.

בשלב השני, ארז, הפנים העובדה שאת אותה פעולה: – יסון חלקי של הסיבוב בקצה הזיזים – יתן להשיג באמצעות קורה היקפית. אנו רואים כאן התקדמות מחשבתית עקבית להשגת פתרון מיטבי.

הדגמת הקונספטים הללו באמצעות דגמים, מעידה על שקדנות והשקעת מאמצים אמיתית ברצון ללמוד, למרות שזו לא היתה כלל דרישה במסגרת מטלות התרגיל.

ארז הינו סטודנט מצטיין. העבודה כפי שהגיש לוועדת הפרס, מעידה על כך, וזאת בנוסף לציוניו המעולים והצטיינותו בקורסים השונים.

הוועדה ממליצה – פה אחד – על הענקת הפרס לסטודנט ארז איוב..."

 

מסמך Acrobat PDF תיאור הפרויקט שהוגש

מסמך PowerPoint PPT מצגת הפרויקט

כדי לצפות במסמך PDF יש להתקין את תוכנת Adobe Reader.