חזרה לזוכי המלגה

זוכה המלגה לשנת 2010ליאור וייס, סטודנט לימודי הסמכה

חבר השופטים: פרופ' אבי דנציגר, פרופ' משה אייזנברג ופרופ' אבישי פולוס

 

הועדה התכנסה ביום 25.5.2010 ומצאה את עבודתו של הסטודנט ליאור וייס כראויה ביותר לזכות בפרס הנדון השנה.  

נבחנו שלוש עבודות והוחלט שמביניהן עבודתו של מר ליאור וייס משקפת חדשנות ויצירתיות במידה הרבה ביותר.   

יצויין שליאור הוא סטודנט מצטיין והממוצע המצטבר של ציוניו הינו 89.5. 

ליאור פיתח ובנה עמדה חדשה לניסויי מעבדה המדגימים מספר עקרונות בסיסיים לסטודנטים הלומדים בקורס "דינמיקת מבנים". עמדה זאת אמורה להחליף את מתקני הניסוי הישנים במעבדה הקיימת. הן התכנון (הקונצפטואלי) והן התכן (חישובי הפרטים) של מתקני הניסוי הכלולים בעמדה נעשו על-ידי מר וייס, אשר אף טיפל בייצור של האב-טיפוס.

בכך הפגין ליאור וייס יישום יצירתי וחדשני של הידע ההנדסי אשר רכש בלימודיו עד כה.

מנימוקים אלה החליטה הוועדה פה אחד להמליץ על מתן הפרס החשוב ע"ש משה שנבל למר ליאור וייס. 

 

מסמך Acrobat PDF תיאור הפרויקט שהוגש

כדי לצפות במסמך PDF יש להתקין את תוכנת Adobe Reader.