חזרה לזוכי המלגה

זוכי המלגה לשנת 2012


תמונת הזוכים, שירי שפרי, סרגיי ז'ילינסקי ועופרי כרמל
שירי שפרי, סרגיי ז'ילינסקי ועופרי כרמל

הריני להביא את המלצות ועדת הפרס, שכללה את מרכז הפרסים בפקולטה, פרופ' דוד מהלאל, פרופ' אמנון כץ מהיחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה ואותי, דיקן הפקולטה.

מתוך 6 עבודות שהוגשו לתחרות, החליטה הוועדה פה אחד כי הפרויקט של בניית קאנו מבטון הינו הראוי ביותר לקבלת הפרס ע"ש משה שנבל.

הסטודנטים עופרי כרמל, שירי שפריר וסרגיי ז'ילינסק תכננו, בנו והשיטו סירת קאנו מבטון במסגרת תחרות ארצית שאורגנה על ידי איגוד המהנדסים בישראל. סירת הקאנו שבנו מבוססת על חדשנות טכנולוגית וחומרים לא שגרתיים. הסירה בנויה לראשונה מבטון מוקצף עם פוליסטירן. הסטודנטים הצליחו להתגבר על בעיות של סגרגציה, ערבול והזרימה אשר אופייניות ליציקות עם בטון קל. כמו-כן הצליחו הסטודנטים להגיע למשקל מרחבי נמוך מאוד של הבטון בסירה, כ-220 ק"ג למ"ק, זאת אומרת לפחות מעשירית מצפיפות הבטון הרגיל.

ראויים להערכה מיוחדת המקוריות, ההתמדה, המסירות, הכישרון ורוח הצוות ששלושת חברי הקבוצה הוכיחו במהלך הפרויקט, אשר נמשך במהלך שני סמסטרים.

על רקע ההישג המיוחד והופעתם המכובדת בתחרות, הצטרפתי להמלצת יתר חברי בוועדה, להעניק את הפרס ע"ש משה שנבל לשלושת חברי הקבוצה. בהזדמנות זאת, ברצוני להודות למשפחת שנבל על תרומתם.

בברכה,
פרופ' נח גליל

 

מסמך Acrobat PDF תיאור הפרויקט שהוגש

כדי לצפות במסמך PDF יש להתקין את תוכנת Adobe Reader.