חזרה לזוכי המלגה

זוכת המלגה לשנת 2013


תמונת הזוכים, שירי שפרי, סרגיי ז'ילינסקי ועופרי כרמל
דביר שטרום

להלן מסקנת הועדה לבחירת העבודה הזוכה מתוך ארבע העבודות שהוגשו כמועמדות לפרס ע"ש שנבל. מסקנות הוועדה התבססו במידה רבה על הקווים המנחים שהותוו על ידי הקרן לפרסים ע"ש שנבל.

מבין ארבע העבודות בולטת במיוחד עבודתה של דביר שטרום בנושא "חקר תופעות הרב נתיב ברשת תחנות הקבע של ישראל".

תופעת הרב נתיב פוגעת קשות בדיוק המיקום המתקבל ממדידות GPS. עוצמת התופעה תלויה בסביבה הקרובה והרחוקה שבה ממוקמת התחנה. הסטודנטית לקחה על עצמה את בחינת התופעה בתחנות קבועות, בתלות בזמן.

נושא העבודה חדשני ולא בוצע בעבר. התוצאות בעלות ערך ומהן ניתן ללמוד על השיקולים שיש להביא בחשבון בבחירתם של אתרים המיועדים להקמת תחנות GPS קבועות. הסטודנטית מוכיחה בעבודה זאת כושר ניתוח ברמה גבוהה, שיטתיות וכושר ארגון תוך השגה מרבית של המטרות שהוצבו. העבודה עומדת היטב בקריטריונים של פרס זה בזכות הצגה טובה מאד של הבעיה, ניתוח מקצועי ומעמיק, היבטים יצירתיים וחדשניים בפתרון.

בזכות עבודתה זאת, אני ממליץ מאד על דביר שטרום לקבלת הפרס ע"ש משה שנבל.

בברכה,
פרופ' נח גליל

מסמך Acrobat PDF תיאור הפרויקט שהוגש

כדי לצפות במסמך PDF יש להתקין את תוכנת Adobe Reader.