חזרה לזוכי המלגה

זוכה המלגה לשנת 2014


תמונת פנים
גב בן-חיים

הוגשו שתי עבודות כמועמדות לפרס ע״ש שנבל. ועדת הפרס בדקה את שתי העבודות על-סמך הקווים המנחים שהותוו על ידי הקרן.

מבין שתי העבודות בלטה במיוחד עבודתו של מר גב בן-חיים בנושא ״ניתוחי דיוק מקומיים של מאגרי מידע טופוגרפיים תלת-ממדיים״. במחקרו מציע מר בן חיים גישה חדשנית ומרעננת של פיתוח אלגוריתמים להתאמה ברמה מקומית בין מספר מאגרי מידע טופוגרפיים גלובליים הבנויים כל אחד בפורמט שונה ובצפיפות שונה. זוהי גישה מעניינת ביותר המאפשרת להגיע לניתוחי דיוק מוחלטים של מאגרים אלו ברמה מפורטת ומקומית במקום להסתפק בהערכה יחסית כוללנית בלבד כמקובל כיום.

מר בן-חיים מגלה בעבודתו חדשנות, יצירתיות, ודרך מקורית של חשיבה מדעית ועבודתו מראה על מיומנות בשיטות מחקר בתחומי המיפוי והמידע הגיאוגרפי בכלל ובתחומי המודלים התלת ממדיים בפרט. על רמתו של המחקר תעיד העובדה שהוא פרסם 3 מאמרים על תוצאות המחקר והציג אותם בכנסים בינלאומיים.

לאור האמור לעיל ועדת הפרס ממליצה להעניק את הפרס ע״ש שנבל למר בן-חיים.

בברכה
פרופ׳ יורם שיפטן

 

מסמך Acrobat PDF תיאור הפרויקט שהוגש
מסמך Acrobat PDF נימוקי ועדת-הפרס

כדי לצפות במסמך PDF יש להתקין את תוכנת Adobe Reader.