חזרה לזוכי המלגה

זוכי המלגה לשנת 2015


תמונת פנים
מחברי קבוצת ״מהנדסים ללא גבולות״

השנה זכתה קבוצת "מהנדסים ללא גבולות" הכוללת 19 סטודנטים מהטכניון:

השנה הוגשו תשע עבודות כמועמדות לפרס.

ועדת הפרס בדקה את העבודות על סמך הקווים המנחים שהותוו על ידי הקרן. מבין העבודות בלט במיוחד פרויקט יוצא דופן במהותו והיקפו, אשר בוצע על ידי סטודנטים שהשתתפו בקבוצת "מהנדסים ללא גבולות".

Meskele Kristos, כשם הפרויקט, נועד לתכנן וליישם מערכת אספקת מים לבית ספר מרוחק הממוקם בכפר בצפון אתיופיה.

לאחר לימוד המקום והסביבה, הובן כי אין בכפר מבנה משותף שיכול להתאים לאיסוף מים עבור כל תושבי הכפר, ולכן הוחלט לבנות מיכל בנפח 2,000 ליטר. מיכל זה גדול מספיק כדי לאפשר מים לבית אב מחד, ומאידך קטן מספיק כך שהשימוש השוטף ירוקן אותו לפני תחילת היווצרות חיידקים ופסולדת דומה, במטרה להוזיל עלויות. הוחלט על שימוש בבטון למיכלים וב PVC למרזבי האגירה.

Water tank built in Ethiopia, by the EWB group.
מיכל המים שנבנה על-ידי קבוצת ״מהנדסים ללא גבולות״, באתיופיה.

המצגת המצורפת מביאה סיכום עשיר לפעילות הקבוצה בפרויקט.

הועדה התרשמה מאוד מההשקעה הרבה של הסטודנטים, מהרוח ההתנדבותית והרצון לשפר את תנאי הסביבה במצבים הכי בסיסיים. ראוי לציון שהסטודנטים לא רק תכננו את הפרויקט, אלא גם בנו פיזית את האב-טיפוס ויישמו אותו בכפר באתיופיה.

לאור האמור לעיל ועדת הפרס ממליצה פה אחד להעניק את הפרס ע"ש משה שנבל לשנת 2015 לקבוצת הסטודנטים שהשתתפו במיזם "מהנדסים ללא גבולות" של הטכניון בפרויקט באתיופיה.

בברכה
פרופ"ח שלמה בכור
מרכז הפרסים בפקולטה

 

מסמך Acrobat PDF מצגת הפרויקט

מסמך Acrobat PDF דו״ח היערכות לפרויקט

מסמך Acrobat PDF נימוקי ועדת-הפרס

כדי לצפות במסמך PDF יש להתקין את תוכנת Adobe Reader.