חזרה לזוכי המלגה

זוכי המלגה לשנת 2016


תמונת פנים
חברי קבוצת הסטודנטים הזוכים

השנה זכתה קבוצת סטודנטים שעסקה במחקר משותף בנושא דליפת הנפט בשמורת עברונה:

הריני שמח בזאת להעביר לכם את עיקרי הדיון בהחלטה להעניק את הפרס ע"ש משה שנבל לקבוצת הסטודנטים שעסקו במחקר משותף בנושא דליפת הנפט בשמורת הטבע עברונה.

לוועדה הוגשו שלוש הצעות, אולם חברי הוועדה סברו שיש להעשיר את המרחב בעבודות נוספות. לאור זאת, הוועדה חיפשה באופן אקטיבי פרויקטים מתאימים. בסיום התהליך המליצה להעניק את הפרס לקבוצה של 12 סטודנטים שעסקו במחקר משותף בנושא דליפת הנפט בשמורת הטבע עברונה. פרויקט זה היה באופן ברור הפרויקט המצטיין ביותר.

תיאור הפרויקט וההמלצות מתוארים יפה בהמלצתו של פרופ' אורי שביט. הוועדה תמכה בהמלצות אלו פה אחד.

הוועדה מצאה שפרויקט זה עונה באופן מושלם על רוח הפרס, מדובר בפרויקט פרקטי בעל היבטים ציבורים, סביבתיים וחברתיים בישראל. הפרויקט הראה על מעורבות, סקרנות, חדשנות, יצירתיות, עבודת צוות, ומצוינות בקרב הסטודנטים שהיו שותפים לו. הפרויקט הקנה לסטודנטים חוויה חינוכית חשובה להעצמת הערכים האלו שהגשימו דרכו הלכה למעשה את תפישת ה"מהנדס אזרחי וסביבתי" בעל "ראיה רב-תחומית".

לסיכום הועדה בחרה בפרויקט זה כפרויקט המתאים ביותר לפרס ע"ש משה שנבל.

בברכה
פרופ׳ יורם שיפטן

 

מסמך Acrobat PDF עיטם שיפרן – ניתוח ואפיון זיהום הנפט בשמורת עברונה בקורלציה לגוון צבעו בחישה מרחוק

מסמך Acrobat PDF קרן טוניס ומיכל קיסרא – איפיון כימיקלי ופיזיקלי של קרקעות שמורת עברונה

מסמך Acrobat PDF צפורה צופיוף ויערה כלב – בידוד ואפיון של חיידקים מפרקי נפט ומעקב אחר הפירוק בתנאים שונים

מסמך Acrobat PDF גלעד יוגב – מודל נגר עילי והסעת מזהמים

מסמך Acrobat PDF מיה איל ואנג'ל זוסמן – איפיון קצב התאדות מים מקרקע מזוהמת בנפט בשמורת עברונה

מסמך Acrobat PDF שגב דגן – מודל חד ממדי לתיאור זרימת המים, תנועת המומסים ותכולת הרכיב המזוהם בתת קרקע

מסמך Acrobat PDF עומר לוי ויעל זבולונוב – שיטות למעקב אחר פירוק מיקרוביאלי של הנפט בקרקע מזוהמת

מסמך Acrobat PDF שי ערב לוי – תכנון מערכת השקיה ודישון או: איך מאכילים את החיידקים בשמורת עברונה?

מסמך Acrobat PDF תקציר יום העיון בנושא – הצגת פרוייקטי המחקר – קריית הטכניון, מאי 2016

מסמך Acrobat PDF נימוקי ועדת-הפרס

כדי לצפות במסמך PDF יש להתקין את תוכנת Adobe Reader.